Обществен съвет

ПОКАНА

На  основание  чл. 20, ал.1  и ал. 2 от  Правилник  за  създаването, устройството  и дейността  на  обществените  съвети  към  детските  градини  и  училищата Ви  уведомявам, че  на  27.08.2019 г. /вторник/  от  17.00 ч. в каб. № 1  на  Средно  училище  „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен  ще  се  проведе  заседание  на  обществения  съвет  на  училището  при  следния  дневен  ред:

  1. Съгласуване на училищния учебен план за учебната 2019/2020 г.
  2. Запознаване с актуализираните Училищен правилник и Етичен кодекс на училищната общност за учебната 2019/2020 г.
  3. Отчет на делегирания бюджет на СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен за първите щест месеца на календарната 2019 година.
  4. Информация за дейностите по порект „Ремонт на СУ „Георги Бенковски” – Тетевен” с възложител Община Тетевен и финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 към Държавен фонд Земеделие.
  5. Текущи.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите по дневния  ред  в  информационния  център  на  Средно  училище  „Георги  Бенковски” – гр. Тетевен.

Председател на обществения съвет
на Средно училище „Георги Бенковски” –
гр. Тетевен: Бранимира Павлова

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.