Графици

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение V – XII клас сесия януари – учебна 2019/2020 година – Вижте тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

Разпределение на компютърните кабинети за I срок на учебната 2018/2019г. –  Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа I уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за консултациите на учителите I уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности I уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка I уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на извънкласните дейности II уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи VIII – XII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи V – VII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.