Графици

Г Р А Ф И К за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение сесия юли – учебна 2019/2020 година – Вижте тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за консултациите на учителите II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на извънкласните дейности в групите за занимания по интереси II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете на клубовете „Дигитален свят“ за развитие на дигитални умения II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете за допълнително обучение по учебни предмети в групите по проект „Подкрепа за успех“ II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете за занимания по интереси по проект „Подкрепа за успех“ II уч. срок – 2019/2020 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи VIII – XII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи V – VII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.