Графици

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение VIII – XI клас сесия юни – учебна 2018/2019 година – Вижте тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

Разпределение на компютърните кабинети за II срок на учебната 2018/2019г. –  Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа II уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за консултациите на учителите II уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности II уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка II уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на извънкласните дейности II уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи VIII – XII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи V – VII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.