Графици

График за полагане на приравнителни изпити за оформяне на годишна оценка – Х клас, самостоятелна форма на обучение – Вижте тук.

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение VII – XII клас сесия януари – учебна 2018/2019 година – Вижте тук.

График за изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение V – XII клас сесия септември – учебна 2017/2018 година – Вижте тук.

График за полагане на изпити за промяна на годишна оценка учебна 2017/2018 година, гимназиален етап, сесия септември – Вижте тук.

График за изпитите за промяна оценката на учениците в дневна форма на обучение VII клас сесия септември– учебна 2017/2018 година  – Вижте тук.

График за изпитите за промяна оценката на учениците в дневна форма на обучение VI клас сесия септември– учебна 2017/2018 година – Вижте тук.

График за изпитите за промяна оценката на учениците в дневна форма на обучение, V клас сесия септември– учебна 2017/2018 година – Вижте тук.

График за дневния режим на СУ „Георги Бенковски“ – Вижте тук.

Разпределение на компютърните кабинети за I срок на учебната 2018/2019г. –  Вижте тук.

График на провеждане на родителските срещи I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на втори час на класа I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за консултациите на учителите I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График на провеждане на учебен час за спортни дейности I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на часовете по факултативна подготовка I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на извънкласните дейности I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи VIII – XII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.

График за провеждане на класните работи V – VII клас за I уч. срок – 2018/2019 учебна година – Вижте тук.