Педагогически персонал

ДИРЕКТОР

 

Име: Маринела Миткова Маркова
Специалност: Обществени науки
Телефон: (0678) 5 20 82
Факс: (0678) 5 20 82
E-mail: gbenkovsky@abv.bg

 

 

  ПОМОЩНИК – ДИРЕКТОРИ

 

  Име: Марияна Илиева Маркова
Специалност: Български език и литература
Телефон: (0678) 5 24 36
Факс: (0678) 5 24 36
E-mail: gbenkovsky@abv.bg

 

 

  Име: Дафина Генова Николова
Специалност: История, Финанси
Телефон: (0678) 5 24 36
Факс: (0678) 5 24 36
E-mail: gbenkovsky@abv.bg

 

Учители:

ИМЕ СПЕЦИАЛНОСТ
1. Магдалена Красимирова Георгиева – Петкова педагогически съветник
2. Ирена Христова Филипова старши учител по БЕЛ в гимназиален етап
3. Дочка Лакова Михайлова – II ПКС главен учител по БЕЛ в гимназиален етап
4. Калинка Ангелова Димитрова старши учител по БЕЛ в прогимназиален етап
5. Наталия Иванова Цанева старши учител по БЕЛ в прогимназиален етап
6. Цветослава Димитрова Тодорова старши учител по английски език в гимназиален етап
7. Венета Иванова Йотова старши учител по английски език в гимназиален етап
8. Светла Станимирова Павлова старши учител по английски език в прогимназиален етап
9. Нина Владимировна Маринова старши учител по английски език в прогимназиален етап
10. Лора Йорданова Симеонова – III ПКС старши учител по английски език в гимназиален етап
11. Митко Иванов Симеонов – II ПКС стапши учител по руски език в гимназиален етап
12. Галина Маринова Тодорова – II ПКС старши учител по математика и информатика в гимназиален етап
13. Росица Лазарова Енчева старши учител по математика в гимназиален етап
14. Диана Иванова Димитрова старши учител по математика в прогимназиален етап
15. Ирена Страхилова Цонева старши учител по математика в прогимназиален етап
16. Гитка Цветкова Симеонова старши учител по математика в прогимназиален етап
17. Владимир Георгиев Димитров старши учител по математика и информатика в гимназиален етап
18. Валентина Стефанова Йошева старши учител по информатика и информационни технологии в гимназиален етап
19. Румяна Маринова Човканска старши учител по  информационни технологии и икономика в гимназиален етап
20. инж. Любен Михайлов Саулски учител по информационни технологии в гимназиален етап
21. Татяна Владимирова Стоянова ръководител компютърен кабинет
22. Марина Нейкова Христова старши учител по история и цивилизация в гимназиален етап
23. Маргарита Христова Дочева – Иванова – II ПКС старши учител по история и цивилизация в прогимназиален етап
24. Мариана Цветанова Дилкова – II ПКС старши учител по география и икономика в гимназиален етап
25. Росица Драганова Паскова – IV ПКС старши учител по география и икономика в прогимназиален етап
 26. Цветелина Нейкова Николова старши учител по история и география в прогимназиален етап
27. Тамара Василева Милчева главен учител по биология и здравно образование в гимназиален етап
28. Ивелина Борисова Врабевска – Цветкова – IV ПКС старши учител по физика и математика
29. Снежана Карамфилова Василева – V ПКС старши учител по химия и опазване на околната среда в гимназиален етап
30. Валентина Иванова Василева старши учител по човекът и природата в прогимназиален етап
31. Людмила Димитрова Начева старши учител по икономика в гимназиален етап
 32. Хилда Тодорова Пешева старши учител по професионална подготовка – теоретично обучение
33. Павел Калинов Гайтанджиев старши учител по професионална подготовка – теоретично обучение
34. Преслава Генчева Стойчева учител по професионална подготовка – теоретично обучение
35. Пламенка Тихомирова Попова старши учител по музика в прогимназиален етап
36. Бистра Петкова Генчева старши учител по музика в прогимназиален етап
37. Филип Лазаров Филипов – I ПКС старши учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап
38. Капка Димитрова Маринова – V ПКС старши учител по технологии в прогимназиален етап
39. Тошко Василев Георгиев старши учите по ФВС в гимназиален етап
40. Младен Маринов Маринов старши учител по ФВС в прогимназиален етап
41. Светла Христова Иванова – Йотова – IV ПКС старши учител по ФВС в прогимназиален етап
42. Петя Филипова Лазарова младши възпитател
43. Пенка Семкова Лазарова старши възпитател
44. Цветелина Петрова Христова – II ПКС старши възпитател
45. Нора Кунчева Русева старши възпитател
46. Румяна Ангелова Петрова старши ресурсен учител
47. Николина Иванова Милева психолог