Учебни планове

Учебен план за паралеки 5 клас – Тук!

Учебен план за паралеки 6 клас – Тук!

Учебен план за паралеки 7 клас – Тук!

Учебен план за паралеки 8 клас, профил „Предприемачески“ – Тук!

Учебен план за паралеки 8 клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – Тук!

Учебен план за паралеки 9 клас – Тук!

Учебен план за паралеки 10 клас – Тук!

Учебен план за паралеки 11 клас – Тук!

Учебен план за паралеки 12 клас – Тук!