Прием след 7 клас

Заповед за утвърждаване на държавния план прием  – Вижте тук.

Заповед за утвърждаване на държавния план прием в VIII клас – Вижте тук.

Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“ с прием след VII клас – 26 ученика.

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Информатика

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандитатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по Оценката по Български език и литература и Информационни технологии от свидетелството за основно образование

ПРОФЕСИЯ „ФИНАНСИСТ“
СПЕЦИАЛНОСТ “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО” с разширено изучаване на английски език – прием след VII клас – 13 ученика.

Акценти в обучението:

o Придобиване на практически умения:
– за работа със застрахователни и други документи;
– за оценяване на риска и рисковите обстоятелства;
– във връзка със сключване на застрахователни договори;
– за управление на европейския и българския застрахователни пазари;
– за формиране на пазарна, финансова стратегия и застрахователен надзор.
o Да анализира развитието на социалното осигуряване в България;
o Да анализира ефективността от работата на действащата в момента пенсионна система в България;
o Да прилага теоретичните знания при попълването на документи свързани със социалното осигуряване;
o Да мотивира работещите в социалната сфера за изпълнение на поставените цели;
o Да формира нови задачи и цели, свързани с развитието на социалното осигуряване в страната.

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандитатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по Български език и литература и Математика от свидетелството за основно образование

ПРОФЕСИЯ „ХОТЕЛИЕР“
СПЕЦИАЛНОСТ “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО” с разширено изучаване на английски език – прием след VII клас – 13 ученика.

Акценти в обучението:

o Гостоприемство в туристическата индустрия;
o Технология в хотелиерското обслужване;
o Организация и обслужване в сектор „Храни и напитки“;
o Маркетинг в туризма, Мениджмънт в туризма;
o Туристическа, туроператорска и агентска дейност;
o Учебни практики, които се провеждат в реална работна среда и в специално оборудван кабинет в училище.

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандитатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по Български език и литература и Математика от свидетелството за основно образование

График на дейностите по приемане на ученици в 8 клас

Вид дейност Срок
1. Провеждане на тестове по:

 • български език и литература;

 

 • математика
 

17.06.2019 г.-

начало 09.00 ч.

19.06.2019 г. – начало 09.00 ч.

 

2. Обявяване на резултатите от тестовете. до 27.06.2019 г.вкл.
3. Издаване на свидетелство за завършено основно образование до 03.07.2019 г.вкл.
4. Подаване на документи за участие в приема в училищата гнезда, определени от Началника на РУО /НУ „Хаджи Генчо”/ или онлайн

http://priem.mon.bg

03.07.-05.07.2019 г.вкл.
5. Обявяване на списъци с приетите на първи етап на класиране. до 11.07.2019 г.вкл.
6. Записване на приетите ученици в първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” –

гр. Тетевен.

до 16.07.2019 г.вкл.
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 18.07.2019 г.вкл.
8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. до 22.07.2019 г.вкл.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – в училищата гнезда или онлайн. 24.07.-25.07.2019 г. вкл.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29.07.2019 г.вкл.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. 31.07.2019 г.вкл.
12. Обявяване на записалите се ученици и незаетите места след трети етап на класиране. 01.08.2019 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. до 10.09.2019 г.вкл.

Обявяване на резултатите от тестовете: до 06.06.2018 г. включително – в училищата, в които са полагани тестовете и на следните адреси:

Училищната комисия по приема ще извършва дейността си всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч. в информационния център на училището.