Прием след 7 клас

Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – с интензивно изучаване на английски език с прием след VII клас.

Профилиращи предмети:

 • Английски език
 • Математика
 • Информационни технологии
 • Информатика

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандитатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по Математика и Информационни технологии от свидетелството за основно образование

Паралелка с профил „Предприемачески“ – с прием след VII клас.

Профилиращи предмети:

 • Предприемачество
 • География и икономика
 • Информационни технологии
 • Биология и здравно образование

Срок на обучение – 5 години

Условия за кандитатстване:

 • Завършен VII клас
 • Положeни изпити – тест по БЕЛ и тест по математика

Образуване на бал на класиране.

Балът на класиране е сбор от:

 • Оценката от НВО по Български език и литература
 • Оценката от НВО по Математика
 • Оценките по География и икономика и Биология и здравно образование от свидетелството за основно образование

График на дейностите по приемане на ученици в 8 клас

Вид дейност Срок
1. Провеждане на тестове по:

 • български език и литература;
 • математика
 

21.05.2018 г.

23.05.2018 г.

2. Обявяване на резултатите от тестовете. до 06.06.2018 г. вкл.
3. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 13.06.-19.07.2018 г. вкл.
4. Подаване на документи за участие в приема в училищата гнезда, определени от Началника на РУО. 20.06.-26.06.2018 г. вкл.
5. Обявяване на списъци с приетите на първи етап на класиране. до 03.07.2018 г. вкл.
6. Записване на приетите ученици в първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
7. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. до 12.07.2018 г. вкл.
8. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. 13.07.-17.07.2018 г. вкл.
9. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – в училищата гнезда. 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
10. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. до 26.07.2018 г. вкл.
11. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
12. Обявяване на записалите се ученици и незаетите места след трети етап на класиране. 02.08.2018 г.
13. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране в Средно училище „Георги Бенковски” – гр. Тетевен. до 11.09.2018 г. вкл.

Училищната комисия по приема ще извършва дейността си всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 ч. в информационния център на училището.