За училището

Местоположение

Град Tетевен е разположен в Северозападна България, в централна Стара планина, по горното течение на река Вит, на 110 км източно от София. Надморската му височина е 418 м. Малък, но хубав е Тетевенският край. Местоположението на Тетевенската гимназия “Георги Бенковски” е в северната част на града, под живописните върхове Остреч и Червен, в местността “Прокоп”, стръмно тихо място, огрявано целодневно от слънцето. Сградата отговаря на всички изисквания на съвременната архитектура.

Училището предлага:

  • Централно отоплена сграда;
  • Добре оборудвани кабинети;
  • Четири компютърни зали с достъп до Интернет;
  • Информационен център;
  • Богат библиотечен фонд;
  • Спортна зала и спортни площадки;
  • Столова със собствена кухня и бюфет;
  • Медицински кабинет;
  • Охрана;
  • Видео наблюдение в сградата на училището.