Етичен кодекс

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ И СЪГЛАСИЕ С ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА СУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ГР. ТЕТЕВЕН – Вижте тук.