Иновативно училище

Програма на мобилността за обмен на иновационни практики

Учебна 2023/2024 година

Домакин: Средно училище „Георги Бенковски“, гр. Тетевен

 Участници:

Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“, гр. Бургас – иновативно училище;

Обединено училище „Йордан Йовков“, гр. Пловдив– неиновативно училище;

Средно училище „Васил Левски“, с. Маноле – неиновативно училище;

Тема „Участваме в промяната“

Дати: 20.03. – 22.03.2024 г.

20.03.2024 г. 13.00 – 13.30  Добре дошли!  Регистрация и официално откриване. Въвеждане в програмата, запознаване на участниците.
13.30– 14.40Открита практика по дигитално-медийна грамотност в VIII б клас на тема „Следвам, Споделям, Създавам – Как да бъдем отговорни медийни потребители?“.
14.40 – 15.00Кафе-пауза.
15.00 – 16.30 часаДискусия и обсъждане. Разглеждане на училището.
21.03.2024 г. 
09.30– 11.30 часаОрганизирана обиколка на местни обекти с културно и историческо значение – църква „Св. Всех Святих“, Градски исторически музей, манастир „Свети Илия“, частна музейна експозиция Хаджи Ивановата къща./с участието на ученици от клуб „Млади възрожденци“/.
11.30 – 12.00 часаПрезентация на тема „Тетевен – градът под слънчевия камък“ .
12.00 – 13.00 часаОрганизиран обяд.
13.00 – 14.30 часаДигитален проект „Промяната започва от мен“ – открита практика – групово представяне на мултимедийни проекти с участието на ученици от VIII б клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
14.30 – 15.00  Кафе – пауза.
15.00 – 16.00 часаДискусия и обсъждане.
22.03.2024 г. 
09.00 – 10.30 часаПосещение на манастир „Св. Георги Победоносец“, с Гложене /по желание/.
 Отпътуване.

Проект „Ние участваме в промяната – нашите каузи“

Като иновативно училище, в рамките на обучението по дигитално-медийна грамотност СУ „Георги Бенковски“  изпълнява училищен проект „Ние участваме в промяната – нашите каузи“. Проектът  се състои в популяризиране и реализиране на важни за училищната ни общност кампании, каквито са  разделното събиране на отпадъци, превенцията на тормоза в училище и кампанията „Капачки за бъдеще“ . Целта на инициативата е да насърчим младежкото участие, да ангажираме учениците с общностни каузи и да им покажем, че действията ни влияят на нашата заобикаляща среда и от нас зависи да променим ситуацията. В рамките на проекта ученици от иновативните паралелки изработиха анкета, чиято цел е проучване  на опита и нагласите на ученици, учители, родители по отношение на работата по значими за общността каузи и готовността за включване и организиране на благотворителни кампании и инициативи. Анкетата може да попълните на следния линк: 

Моят опит с благотворителните каузи (google.com)

Програма на мобилността за обмен на иновационни практики

Учебна 2022/2023 година

Домакин: Средно училище „Георги Бенковски“, гр. Тетевен

Участници:

ПГРЕ „Г.С. Раковски“, гр. Бургас – иновативно училище;

СУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Петрич – неиновативно училище;

АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас – неиновативно училище;

Тема „Участваме в промяната – нашите каузи“

Дати: 22.03. – 24.03.2023 г.

22.03.2023 г. 13.00 – 13.30  Добре дошли!  Регистрация и официално откриване. Въвеждане в програмата, запознаване на участниците.
13.30– 14.40Открита практика по дигитално-медийна грамотност в VIII б клас на тема “Каузи през социалните мрежи“.
14.40 – 15.00Кафе-пауза.
15.00 – 16.30 часаДискусия и обсъждане. Разглеждане на училището.
23.03.2023 г. 
09.30– 11.30 часаОрганизирана обиколка на местни обекти с културно и историческо значение – църква „Св. Всех Святих“, Градски исторически музей, манастир „Свети Илия“, частна музейна експозиция Хаджи Ивановата къща./с участието на ученици от клуб „Млади възрожденци“/.
11.30 – 12.00 часаПрезентация на тема „Тетевен – градът под слънчевия камък“ /с участието на ученици от клуб „Дигитално предприемачество“/.
12.00 – 13.00 часаОрганизиран обяд.
13.00 – 14.30 часа„Участваме в промяната – нашите каузи“ – открита практика – групово представяне на мултимедийни проекти с участието на ученици от VIII б, IX б и X б класове, профил „Софтуерни и хардуерни науки“.
14.30 – 15.00  Кафе – пауза.
15.00 – 16.00 часаДискусия и обсъждане.
24.03.2023 г. 
09.00 – 10.30 часаПосещение на манастир „Св. Георги Победоносец“, с Гложене /по желание/.
 Отпътуване.

Нашите каузи

Училище без насилие
Капачки за бъдеще
Разделно събиране