Контакти

СУ „Георги Бенковски“
гр. Тетевен, обл. Ловеч, ул.“Кардан“ №14
e-mail: gbenkovsky@abv.bg

Дирекция: (0678) 5 – 20 – 82
Зам. дирекция: (0678) 5 – 24 – 36
Счетоводство: (0678) 5 – 23 – 89