Проекти

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики-2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен обявява подбор на лектор /представител на бизнеса и науката или учител по професионална подготовка/ за провеждане на 8 /осем/ часа обучение на ученици по Дейност 2 „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“  в сферата на  „Застрахователното и осигурително дело“.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – висше, степен „бакалавър“ или „магистър“;
  • Опит по специалността  /„Застрахователното и осигурително дело“/ – минимум 3 години

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография;
  • Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
  • Копие на документи за завършено образование;
  • Копия на документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./ – при наличие на такива;
  • Документи, удостоверяващи опит по специалността /копие или препис- извлечение от трудова книжка/

Място на работа: СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен

Вид на договора: по ЗЗД или допълнително споразумение по чл. 119 от КТ /за кандидати от училище/

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю

Заявления ще се приемат от 16.01.2023г. до 31.01.2023г. вкл. Всеки работен ден от 09:00 – 12:00ч., 13:00-16:00 ч.в в сградата на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, „Деловодство“ или по електронен път на адрес: gbenkovsky@abv.bg

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

  • в сградата на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен, „Деловодство“
  • документите са достъпни и на интернет страницата на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен

УЕОУП СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен

Необходими документи за кандидатставане и изисквания за заемане на длъжността – Вижте тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.