Персонал

ДИРЕКТОР

Име: Маринела Миткова Маркова
Специалност: Обществени науки
Телефон: (0678) 5 20 82
Факс: (0678) 5 20 82
E-mail: gbenkovsky@abv.bg

  ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР

  Име: Дафина Генова Николова
Специалност: История, Финанси
Телефон: (0678) 5 24 36
Факс: (0678) 5 24 36
E-mail: gbenkovsky@abv.bg

Списък персонал:

1 Маринела  Маркова директор
2 Дафина Николова зам. директор УД
3 Магдалена Георгиева-Петкова педагогически съветник
4 Йоана Кънчева старши учител по БЕЛ
5 Марияна Маркова старши учител по БЕЛ
6 Ирена Филипова старши учител по БЕЛ
7 Даринка Стефанова старши учител по БЕЛ
8 Венета Йотова старши учител по англ. език
9 Светла Павлова старши учител по англ. език
10 Нина Владимировна старши учител по англ. език
11 Митко Симеонов старши учител по руски език
12 Лора Йорданова старши учител по англ. език
13 Росица Енчева старши учител по математика
14 Диана Иванова старши учител по математика
15 Румяна Петрова старши учител по математика
16 Валентина Василева старши учител по физика и химия
17 инж. Любен Саулски учител по информатика и ИТ
18 Татяна Стоянова ръководител направление ИКТ
19 Румяна Човканска старши учител по информатика и ИТ
20 Тамара Молевска главен учител по биология и здравно образование
21 Снежана Василева старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда
22 Ивелина Врабевска-  Цветкова старши учител по физика и химия
23 Маргарита Дочева-Иванова старши учител по история и цивилизации
24 Цветелина Христова старши учител по история и цивилизации
25 Росица Паскова старши учител по география и икономика
26 Цветелина Нейкова старши учител по география и икономика
27 Владимир Димитров старши учител по математика и ИТ
28 Людмила Начева старши учител по икономика
29 Хилда Пешева старши учител по география и икономика и спец. предмети
30 Борис Борисов учител по специални предмети – практика
31 Бистра Генчева старши учител по музика
32 Тошко Георгиев старши учител по ФВС
33 Светла Иванова – Йотова старши учител по ФВС
34 Пенка Лазарова старши учител по география и икономика
35 Пламенка Попова старши учител ГЦОУД
36 Нора Русева старши учител ГЦОУД
37 Петя Филипова – Илиева учител ГЦОУД
38 Мариета Георгиева старши учител ГЦОУД
39 Николина Милева психолог
40 Петя Чикулова учител – ресурсен
41 Валерия Маринова социален работник
42 Таня Маринова главен счетоводител
43 Даринка Маринова ЗАС
44 Славчо Филипов домакин
45 Радослав Маринов огняр
46 Тошко Найденов портиер
47 Венцислав Нешев портиер
48 Зоя Симеонова чистач
49 Лора Колева чистач
50 Царина Маринова чистач