Персонал

ДИРЕКТОР

Име: Маринела Миткова Маркова
Специалност: Обществени науки
Телефон: (0678) 5 20 82
Факс: (0678) 5 20 82
E-mail: gbenkovsky@abv.bg

  ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР

  Име: Дафина Генова Николова
Специалност: История, Финанси
Телефон: (0678) 5 24 36
Факс: (0678) 5 24 36
E-mail: gbenkovsky@abv.bg

Списък персонал:

Име, презиме и фамилия длъжност
1 Маринела Миткова Маркова Директор
2 Дафина Генова Николова Заместник-директор УД
3 Йоана Маринчева Кънчева Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
4 Магдалена Красимирова Георгиева – Петкова Педагогически съветник
5 Росица  Драганова  Паскова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
6 Владимир Георгиев Димитров Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
7 Татяна Владимирова Стоянова Ръководител на направление „ИКТ“
8 Марияна Илиева Маркова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
9 Даринка Стефанова Цокова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
10 Светла Станимирова Павлова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
11 Лора Йорданова Симеонова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
12 Венета  Иванова  Йотова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
13 Нина  Владимировна  Маринова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
14 Митко  Иванов  Симеонов Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
15 Любен Михайлов Саулски Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
16 Росица  Лазарова  Енчева Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
17 Диана  Иванова  Димитрова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
18 Румяна Ангелова Петрова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
19 Валентина Иванова Василева Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
20 Снежана  Карамфилова  Василева Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
21 Тамара  Василева  Молевска Главен учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
22 Маргарита Христова Дочева-Иванова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
23 Хилда Тодорова Пешева Старши учител теоретично обучение
24 Иванка Лазарова Недялкова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
25 Цветелина Нейкова Николова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
26 Румяна  Маринова  Човканска Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
27 Людмила  Димитрова  Начева Старши учител теоретично обучение
28 Пламенка Тихомирова Попова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден
29 Бистра  Петкова  Борисова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
30 Мариета Красимирова Георгиева Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден
31 Тошко  Василев  Георгиев Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
32 Светла Христова Иванова-Йотова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
33 Ивелина Борисова Врабевска-Цветкова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
34 Нора Кунчева Русева Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
35 Петя Филипова Лазарова Учител в група за целодневна организация на учебния ден
36 Валерия Колева Маринова Учител в група за целодневна организация на учебния ден
37 Цветелина Петрова Христова Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
38 Пенка Семкова Лазарова Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
39 Петя Атанасова Чикулова Учител, ресурсен
40 Николина Иванова Милева Психолот
41 Бойка Симеонова Стефанова – Темелска Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
42 Данаил Анев Бечев Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
43 Таня Димитрова Маринова Главен счетоводител
44 Даринка  Михайлова  Маринова ЗАС
45 Славчо  Филипов  Лалев Домакин
46 Радослав  Цветков  Маринов Огняр
47 Зоя Мирославова Симеонова Чистач хигиенист
48 Цветослава Димитрова Маркова Чистач хигиенист
49 Мариела Дикова Райкова Чистач хигиенист
50 Лора Лазарова Колева Чистач хигиенист
51 Венцислав Нешев Маринов Портиер