Изпити

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023-2024 година

I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

Сесия май-юни

Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8:30 ч., място – СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен

Втори държавен зрелостен изпит и ЗДИППК – част по теория на професията  – 20 май 2024 г., начало 8:30 ч., място – СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен

ЗДИППК – част по практика на професията – 28 май 2024 г., начало 8:30 ч., място – СУ „Георги Бенковски“, гр. Тетевен

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 – 31 май 2024 г.

Сесия август-септември

Български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 08:30 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 – 30 август 2024 г.

II. График на дейностите за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити/ задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023–2024 г.

Сесия май-юни

ДейностиСрок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК.06.02.2024 – 21.02.2024 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК.до 16.05.2024 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 16.05.2024 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК.до 16.05.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК.до 07.06.2024 г. На адрес http://infopriem.mon.bg

Сесия август септември

ДейностиСрок
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК.26.06.2024 – 11.07.2024 г.
Допускане до ДЗИ/ЗДИППК.до 21.08.2024 г.
Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и залидо 21.08.2024 г.
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ/ЗДИППК.до 21.08.2024 г.
Обявяване на резултатите от ДЗИ/ЗДИППК.до 05.09.2024 г. На адрес http://infopriem.mon.bg

III. Указания

Зрелостниците се явяват на изпит на съответните дати не по-късно от 08:00 ч. Задължително носят лични карти и служебна бележка за допускане до ДЗИ, която може да бъде и на електронен носител. На служебната бележка ще бъде изписано в кое училище зрелостникът ще полага ДЗИ.

IV. Може ли да ползвам по време на матура помощни средства?

По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т. 1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи:
„линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити. Всички средства за комуникация/електронни устройства се изключват и предават на квестор, който ги поставя на видно място.