Критерии за стипендии

Условия  за  отпускане  на  стипендии  за  учебната  2020/2021  учебна  година – Вижте тук.

Заявление за получаване на стипендия за ученици без родител – Изтеглете тук.

Заявление за получаване на стипендия за ученици с трайни увреждания –Изтеглете тук.

Заявление за получаване на стипендия за подпомагане достъпа до образование   – Изтеглете тук.

Заявление за получаване на стипендия за постигнати  образователни  резултати – Изтеглете тук.


Списък на учениците получаващи стипендии за втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

  • Ученици получаващи стипендии за постигнати образователни резултати  – Вижте тук.
  • Ученици получаващи месечни стипендии за подпомагане достъпа до образование – Вижте тук.
  • Ученици получаващи месечни стипендии с един родител – Вижте тук.
  • Ученици с трайни увреждания получаващи месечни стипендии – Вижте тук.