Критерии за стипендии

Условия  за  отпускане  на  стипендии  за  учебната  2023/2024  учебна  година – Вижте тук.

Заявление за получаване на стипендия за ученици с трайни увреждания –Изтеглете тук.