Критерии за стипендии

Условия  за  отпускане  на  стипендии  за  учебната  2022/2023  учебна  година – Вижте тук.

Заявление за получаване на стипендия за ученици без родител – Изтеглете тук.

Заявление за получаване на стипендия за ученици с трайни увреждания –Изтеглете тук.

Заявление за получаване на стипендия за подпомагане достъпа до образование   – Изтеглете тук.

Заявление за получаване на стипендия за постигнати  образователни  резултати – Изтеглете тук.