Олимпиади и състезания

Заповеди на Министъра на образованието и науката за графика за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 г. – Тук и Тук.

Училища координатори и домакини на областни кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година – Вижте тук.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Български език и литература  – 19.02.2021 г., 14..00 часа;

Английски език – 22.01.2021 г., 14.00 часа;

Математика – 29.01.2021 г.14.00 часа;

История и цивилизации – 12.02.2021 г., 14.00 часа;

География и икономика – 11.02.2021 г.14.00 часа;

Физика – 04.02.2021 г., 14.00 часа;

Астрономия – до 15.01.2021 г.

Биология и здравно образование – 05.02.2021 г. , 14.00 часа;

Химия и опазване на околната среда – 28.01.2021 г., 14.00 часа;

Забележка: Предложеният график зависи от промяната в епидемичната обстановка в страната и от решенията и разпоредбите на Министерството на здравеопазването. За промени в графика, учениците ще бъдат своевременно уведомявани.