Олимпиади и състезания

Заповеди на Министъра на образованието и науката за графика за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 г. – Тук и Тук.

Училища координатори и домакини на областни кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година – Вижте тук.

Резултатите от общинския кръг на олимпиадата по математика 18.12.2021г. – Вижте тук.