Олимпиади и състезания

Заповеди на Министъра на образованието и науката за графика за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 г. – Тук и Тук.

Училища координатори и домакини на областни кръгове на ученическите олимпиади за учебната 2020/2021 година – Вижте тук.