Прием

Прием 2024/2025 учебна година

Ние сме:

 • с над 100-годишна традиция
 • със съвременни профили и специалности
 • училище с позитивна атмосфера и дух на взаимно уважение и толерантност
 • територия за личностна изява и развитие на учениците
 • известни с постиженията – общински, регионални, национални изяви
 • много добри на държавните зрелостни изпити
 • успяващи на кандидатстудентските изпити
 • лидери

Уважаеми родители и ученици!

През учебната 2024/2025 година СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен предлага:

 • прием за пети клас – непрофилирано обучение с продължаващо изучаване на английски език.
 • прием след седми клас:
  • Паралелка с ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ“ с интензивно изучаване на английски език
  • Професионална паралелка – ПРОФЕСИЯ „ХОТЕЛИЕР“, СПЕЦИАЛНОСТ “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
  • Професионална паралелка – ПРОФЕСИЯ „ ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК”, СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА“