Прием за 5 клас

Уважаеми родители и ученици!

През учебната 2024/2025 година СУ „Георги Бенковски” – гр. Тетевен предлага прием за пети клас – непрофилирано обучение с продължаващо изучаване на английски език.

Заповед за утвърждаване на училищния план прием в 5 клас – Вижте тук.

Утвърден училищен план прием в 5 клас за учебната 2024/2025 г.:

  1. Брой паралелки в 5 клас – три паралелки
  2. Брой на местата във всяка паралелка – 26 места
  3. Целодневна организация на учебния ден – за всички желаещи ученици в пети клас, разпределени в две групи; максимален брой на учениците в група – 26 ученици;

За учебната 2024/2025 година училището предлага на петокласниците:

  • Целодневна организация на учебния процес, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих.
  • Изява в училищни клубове и извънкласни дейности.
  • Допълнително обучение по български език и математика на  ученици с пропуски и затруднения  в овладяването на учебния материал.

Необходими документи за записване:

  1.  Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал/
  2. Заявление до директора /по образец/ – Изтегли тук.

Подаване на документи за записване:

от 17 юни 2024 г. до 12 юли 2024 година включително.
Родителят подава заявление за записване в канцеларията на училището от 08.00 до 17.00 часа – всеки работен ден.