Свободни места

V  клас – 4 паралеки  с общо 19 свободни места;

VI  клас – 3 паралелки с общо  7 свобдни места;

VII клас – 2 паралеки с общо 6 свободни места;

VIII клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки” – 5 свободни места;

IX клас – професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” – 4 свободни места;

 IX клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки” – 7 свободни места;

X клас – профил „Предприемачески” – 1 свободно място;

X клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки” – 1 свободно място;

XI клас – профил „Предприемачески” – 7 свободни места;

XI клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки” – 7 свободни места;

XII клас – профил „Предприемачество и бизнес” – 8 свободни места;

XII клас – профил „Информационни технологии – 11 свободни места;