Проекти

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

  • Проект „Подкрепа за успех” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – общо 14 групи за допълнително обучение по учебни предмети – 7 групи по български език и литература, английски език и математика в V – VII клас; 3 групи по български език и математика в X клас с цел успешно полагане от учениците на НВО; 2 групи по български език и литература и биология и здравно образование в XII клас с цел успешно полагане от учениците на ДЗИ; 1 група за занимания по интереси – Мажоретен състав; назначен по проекта социален работник на половин щат по Дейност 7  – дейности за работа с родители с цел  намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците; 32 ученици от V, VI и VII клас, които не са участвали в обучението в електронна среда, включени  в групи за допълнително присъствено обучение по български език и литература, математика и човекът и природата по проект „Подкрепа за успех” по ОП НОИР;
  • Проект „Образование за утрешния ден” Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – две сборни групи за развиване на дигиталните умения на учениците, съответно в V и  VI  клас с общо включени 36 ученици;

РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

  • Национална програма  „Без  свободен час в училище” –за заместване на отсъстващи учители;
  • Национална програма „Оптимизация  на  училищната  мрежа”,  модул  „Оптимизиране  на  вътрешната  структура  на  училищата, детските  градини  и  самостоятелните общежития” ;
  • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”;
  • НП „Иновации в действие”, модул „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации” –  посещение и обмяна на опит в училище от Списъка на иновативните училища – ОУ „Никола Йонков Вапцаров”;
  • НП ИКТ – за въвеждане на електронен дневник и за интернет свързаност;
  • Проектно предложение „Участвай в промяната – дигитално-медийна грамотност за ученици от гимназиален етап” за включване на СУ „Георги Бенковски” в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година;
  • По Наредба за приобщаващо образование – сформирани 10 групи за занимания по интереси в областта на науката, изкуствата, спорта и технологиите;
  • Училището е избрано за едно от петте училища в страната след процедура по кандидатстване за участие в съвместната програма на УНИЦЕФ и МОН за превенция на насилието и тормоза «Стъпки заедно», чиято цел е разработване на цялостна политика и прилагане на модел  за изграждане на сигурна и безопасна среда в училище;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.